http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Объявления ГГНИ, а также объявления, связанные с работой форума.

Модераторы: ionix, AFEX, Люга, Tiana, Binaun

Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Fiscservinform » 04 июл 2011, 15:17

Vă aducem la cunoştinţă că, a fost editat numărul 2 al publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”, publicaţie ce are drept obiectiv major, ridicarea la un alt nivel a relaţiilor dintre contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat (SFS), bazate pe un grad înalt de transparenţă, încredere şi respect reciproc.

În paginile acestui număr al revistei este promovată în continuare ideea familiarizării contribuabililor, autorităţilor publice centrale şi locale, şi a fiecărui funcţionar fiscal, cu poziţia oficială a SFS cu privire la aspectele legate de aplicarea legislaţiei fiscale în vigoare.

În cuprins se vor regăsi aşa rubrici ca: „Documente şi comentarii”, „Întrebări-răspunsuri”, „Practica fiscală”, „Consultaţii juridice”, „Monitorul”, „Forumul legislativ”, „Analize şi statistici” etc. la formarea şi susținerea cărora care şi-au adus aportul în calitate de autori, specialişti, experţi şi alte persoane notorii în domeniul administrării fiscale.

Tradiţional, cu suportul proiectului USAIDǀBIZTAR, la publicaţie este anexat un CD, care conţine legislaţia fiscală, documente utile, aplicaţii, ghiduri de utilizator, etc.

În acelaşi timp, cu prilejul aniversării a 21 de ani de activitate a SFS, această ediţie conţine 21 de certificate promoţionale, ce oferă posesorului oportunitatea de a utiliza gratuit, pe parcursul unui an, serviciul electronic de raportare fiscală „Declaraţie Electronică”. Promoţia este valabilă doar pentru persoanele juridice, iar condiţiile de desfăşurare a promoţiei sînt publicate pe pagina oficială a revistei http://monitorul.fisc.md.

Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” este disponibilă în reţeaua de distribuţie naţională S.A. „Moldpresa” şi Î.S. „Poşta Moldovei”. De asemenea, persoanele interesate au posibilitatea de a se abona la publicaţie prin intermediul agenţiilor Î.S. „Poşta Moldovei”, S.A. „Moldpresa”, S.R.L., „Ediţii Periodice”, Î.I. „Cuzencov-Eva”, S.R.L. „Max Expres”.
Вложения
mock-up-02 [640x480].png
„Monitorul Fiscal FISC.MD” Nr. 2
mock-up-02 [640x480].png (139.42 KIB) Просмотров: 14822
Последний раз редактировалось Fiscservinform 07 сен 2011, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Adresa
mun. Chişinău, MD-2004
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Clădirea Ministerului Agriculturii
etajul 2, oficiul 220
Site:
http://www.servicii.fisc.md
http://www.monitorul.fisc.md
http://www.fsi.md
Tel. 211-851
Tel. 822-222
Аватар пользователя
Fiscservinform
Новичок
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 14:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: „Monitorul Fiscal FISC.MD” Nr. 2

Сообщение Fiscservinform » 04 июл 2011, 15:32

Cuprins:

Carta contribuabilului
Documente si comentarii
Modul de achitare si evidenta a platilor la bugetul public national prin sistemul trezorerial
Privind administrarea impozitului
Despre modificarile si completarile sistemului de taxe si impozite locale realizate în anul 2011
întrebari si raspunsuri
Olga Golban, Maia Catel - Unele particularitati de aplicare a impozitelor
Practica fiscala
Oleg Lupasco - Modifcarea termenului de stingere a obligatiei fiscale
Tatiana Covalciuc, Oxana Volosenco - Conditiile generale de desfasurare a comertului cu ridicata
Petru Griciuc, Tatiana Vieru - Unele aspecte privind criteriile de determinare astatutului de contribuabil mare.
Consultatii juridice
Victoria Dolghi - Despre procedura de contestare
Monitor
Михаил Поп – об истории, проблемах и достижениях
Procopie Duca - Reforma administrarii fiscale
Expert
Л. Агаркова - О налогообложении доходов в форме роялти (компьютерные программы, базы данных)
Forum legislativ
Елена Буюкли - Депутатские инициативы
Светлана Чебан, Александру Мунтяну - Налоговое администрирование сквозь призму нововведений, ожидаемых в 2012 году
Analize si statistici
Raport de activitate a Serviciului Fiscal de Stat pe 5 luni 2011
Cu privire la activitatea notariala
servicii.fsc.md
Centrul de asistenta si Contact – сartea de vizita a î.S.„Fiscservinform”
Panorama
Vitalie Condratchi - Impozit bancar sau contributie solidara
День налоговой свободы в Великобритании
în ce tari sunt cele mai mari impozite pentru bogati
Zîmbim împreuna
Эти разные, разные, разные налоги
Афоризмы и анекдоты о налогах

CD Nr2
Legislatie fiscala

Lege pentru punerea în aplicare a Titlurilor I si II ale Codului fiscal Nr. 1164-XIII din 24.04.97
Lege pentru punerea în aplicare a Titlului III a Codului fiscalNr. 1417-XIII din 17.12.97
Lege pentru punerea în aplicare a Titlului IV a Codului fiscal Nr. 1054-XIV din 16.06.2000
Lege pentru punerea în aplicare a Titlului V a Codului fiscal Nr. 408-XV din 26.07.2001
Lege pentru punerea în aplicare a Titlului VI a Codului fiscal Nr. 1056-XIV din 16.06.2000
Lege pentru punerea în aplicare a Titlului VII a Codului fiscal Nr. 94-XV din 01.04.2004
Lege pentru punerea în aplicare a Titlului VIII a Codului fiscal Nr. 68-XVI din 05.05.2005
Lege pentru punerea în aplicare a Titlului IX a Codului fiscal Nr. 317-XVI din 02.11.2006
Documente utile
Carta contribuabilului
Planul controalelor fiscale ale Serviciului Fiscal de Stat pentru trimestrul III al anului 2011
Nomenclatorul marfurilor al Republicii Moldova
Clasificatorul Activitatilor din Economia Moldovei
Deciziile autoritatilor administratiei publice locale privind stabilirea cotelor concrete la impozitele si taxele locale din municipii si orase ale Republicii Moldova
Tratate pentru evitarea dublei impuneri
Aplicatii
Declaratia rapida (din 01.07.2011)
Ghid de utilizator
Ghid de utilizare a serviciului „Declaratia electronica”


http://monitorul.fisc.md/ro/#/FISC.md,%20Nr.02/0
Adresa
mun. Chişinău, MD-2004
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Clădirea Ministerului Agriculturii
etajul 2, oficiul 220
Site:
http://www.servicii.fisc.md
http://www.monitorul.fisc.md
http://www.fsi.md
Tel. 211-851
Tel. 822-222
Аватар пользователя
Fiscservinform
Новичок
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 14:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Fiscservinform » 07 сен 2011, 13:04

Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD” Nr. 3

Cuprins/Содержание

Documente şi comentarii/Документы и комментарии
Cu privire la stabilirea formei şi modului de prezen¬tare a dărilor de seamă fiscale prin metode auto¬matizate de raportare electronică
О форме и порядке представления налоговых от-четов c использованием автоматизированных ме-тодов электронной отчетности
Hotărîre Guvernului RM nr. 9 din 19.01.2010 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către ne-rezidenţi în Republica Moldova
Постановление Правительства об утверждении типовых форм, подтверждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова
Regulamentul privind cerinţele la montarea, exploatarea, deser¬virea tehnică şi metrologică a contoarelor de evi¬denţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alco¬ol etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari
Положение о порядке установки, использования, технического и метрологического обслуживания счетчиков с фи-скальной памятью и проведения оперативной про-верки на предприятиях, производящих этиловый спирт, дистилляты и крепкие алкогольные напитки
Privind plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
О порядке выплаты пособий по временной нетру-доспособности
Cu privire la aplicarea T.V.A. la restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 113 din 02.03. 2011
О применении НДС при отпуске продовольствен¬ной пшеницы из государственных материальных резервов согласно Постановлению Правительства № 113 от 02.03.2011
Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Privind aplicarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet
Privind prevenirea neutilizării a maşinilor de casă şi control
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative*

Întrebări şi răspunsuri/Вопросы и ответы
Boris Bantea - Specificaţiile impozitului pe venit pentru persoane fizice
Petru Griciuc - Despre impozite şi sancţiuni
Igor Lazari, Olga Golban - Unele particularităţi de aplicare a impozitelor

Practica fiscală/Налоговая практика
Nicoleta Nemerenco - Tranzacţii fictive: „avantaje" şi dezavantaje
Natalia Lişiţa - Transportul ilicit de pasageri
Alexei Sochircă - Automat pentru vînzări - unitate de comerţ
Viorica Dragan-Grosu - Sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale

Consultaţii juridice/Юрисконсульт
Victoria Dolghi - Unele aspecte ale contestării actelor, opiniilor emise de organul fiscal sau de funcţionarii fiscali

Forum legislativ/Законодательный форум
Стелла Алекса, Владимир Мельник - Практика косвенной оценки доходов
Mihail Caraman - Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumelor obli-gaţiilor fiscale - modificările legislative

Microfon/Микрофон
Vitalie Condraţchi -Tranziţia la SIRF - o condiţie pentru sporirea încrederii in-vestitorilor
Елена Буюкли - О взаимной ответственности налогоплательщиков и контролеров
Rezultatele sondajului expres al beneficiarilor serviciilor Inspectoratului Fiscal de Stat (Transparency International Moldova)

Expert/Эксперт
Alexandru Fala - Analiza aspectelor introducerii cotei zero la impozitul pe venitul din activitatea de antreprenoriat

Monitor/Монитор
Privind rezultatele activităţii de control desfăşurate în semestrul I 2011
Maia Tverdohleb - Particularităţile elaborării şi implementării Programului de conformare a contribuabililor

Analize şi statistici/Аналитика и статистика
Cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice

servicii.fisc.md
Timbre de acciz ca un element de protecţie

Panorama/Панорама
Vitalie Condraţchi - România: între amnistie fiscală şi anularea prezumpţiei dobîndirii licite a averii
Alma Olofsdottir - Utilizarea Asociaţiilor de economii (de depozit) şi împru-mut în scopul tăinuirii fluxului de bani în tranzacţiile caru¬sel - fraudele T.V.A.

Zîmbim împreună/Здоровый смех

Cuprins CD Nr 3

Legislație fiscală
 Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007
 Hotărâre de guvern nr.9 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenta şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenții în Republica Moldova
Documente utile
 Formulare ale Serviciului Fiscal de Stat
 Formulare statistice (2011)
 Formulare Casa Naţională de Asigurări Sociale
 Formulare Compania Naţională de Asigurări în Medicină
 Formularele rapoartelor financiare
 Programul de conformare al contribuabililor 2011 (modernizat)
 Particularitățile calculării şi transferării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2011
 Privind modificarea noțiunii de “asigurat” în baza art.1 al Legii nr.48-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale
Aplicații
 Declaraţia rapidă ( din 01.09.2011)


Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” este disponibilă în reţeaua de distribuţie naţională S.A. „Moldpresa” şi Î.S. „Poşta Moldovei”. De asemenea, persoanele interesate au posibilitatea de a se abona la publicaţie prin intermediul agenţiilor Î.S. „Poşta Moldovei”, S.A. „Moldpresa”, S.R.L., „Ediţii Periodice”, Î.I. „Cuzencov-Eva”, S.R.L. „Max Expres”.
Вложения
temp_big [640x480].png
temp_big [640x480].png (362.78 KIB) Просмотров: 7950
Adresa
mun. Chişinău, MD-2004
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Clădirea Ministerului Agriculturii
etajul 2, oficiul 220
Site:
http://www.servicii.fisc.md
http://www.monitorul.fisc.md
http://www.fsi.md
Tel. 211-851
Tel. 822-222
Аватар пользователя
Fiscservinform
Новичок
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 14:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Asus » 07 сен 2011, 13:16

Eu de acum m-am abonat!!!
Аватар пользователя
Asus
Бакалавр
 
Сообщений: 191
Зарегистрирован: 19 май 2011, 22:22
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 36 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение InJen » 07 сен 2011, 14:50

Asus писал(а):Eu de acum m-am abonat!!!

si cit costa?
Аватар пользователя
InJen
Гуру
 
Сообщений: 2586
Зарегистрирован: 06 июл 2009, 07:54
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 777 раз.
Поблагодарили: 398 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Asus » 07 сен 2011, 14:58

InJen писал(а):
Asus писал(а):Eu de acum m-am abonat!!!

si cit costa?

55 lei un nr.am platit 220 de lei
Daca nu ma gresesc primele 2 nr. am primit gratis. Mai am de primit inca 4 nr. pentru anul 2011.
Se publica un numar la 2 luni, astfel 6 nr. pe an.
Аватар пользователя
Asus
Бакалавр
 
Сообщений: 191
Зарегистрирован: 19 май 2011, 22:22
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 36 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение ирина85 » 07 сен 2011, 15:13

Asus писал(а):
InJen писал(а):
Asus писал(а):Eu de acum m-am abonat!!!

si cit costa?

55 lei un nr.am platit 220 de lei
Daca nu ma gresesc primele 2 nr. am primit gratis. Mai am de primit inca 4 nr. pentru anul 2011.
Se publica un numar la 2 luni, astfel 6 nr. pe an.

а мне кажется всего 4 номера в этом году,так что 2 вы получили не бесплатно :)
в 2012 планируют ежемесячно
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 21:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Asus » 07 сен 2011, 15:23

Am incheiat un contract cu Fiscservice..., p.4.1 livrarea o data la 2 luni.
Primul a fost gratis, dar 4 cu plata(55*4=220), pentru 2011 vor publica 5 numere.
Аватар пользователя
Asus
Бакалавр
 
Сообщений: 191
Зарегистрирован: 19 май 2011, 22:22
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 36 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение ket-ty » 07 сен 2011, 16:30

Asus писал(а):Am incheiat un contract cu Fiscservice..., p.4.1 livrarea o data la 2 luni.
Primul a fost gratis, dar 4 cu plata(55*4=220), pentru 2011 vor publica 5 numere.


Specificatia contractului:
nr. de editii pentru anul 2011 - 4!
Astfel 220 lei sint pentru 4 numere. Si nimic gratis (desigur))))
"Деньги - это вред. Они мешают нам любить налоговую инспекцию."
Аватар пользователя
ket-ty
Бакалавр
 
Сообщений: 125
Зарегистрирован: 25 фев 2009, 09:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 24 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Graarg » 08 сен 2011, 07:33

Уже вышел 3 номер. Еще будет 4 номер (звонила узнавала). А в следующем год слышала, что будет 6 номеров, также, каждые два месяца.
Graarg
Новичок
 
Сообщений: 34
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 12:41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Fiscservinform » 09 ноя 2011, 13:18

Publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” Nr. 4

Cuprins/Содержание

Documente şi comentarii/Документы и комментарии


Anastasia Certan Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2012,aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale
Hotărîre Guvernului nr. 998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei
Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei
Постановление Правительства № 998 от 20.08.2003 о деятельности службы по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии
Типовое положение о службе по сбору местных налогов и сборов в составе примэрии
O R D I N nr. 770 din 14.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus
П Р И К А З № 770 от 14.09.2011 об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога
O R D I N nr. 128 din 24.10.2011 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010
П Р И К А З № 128 от 24.10.2011 об утверждении изменений к приказу Министерства финансов № 115 от 6 сентября 2010.
ORDIN nr. 871 din 28.10.2011 Privind imprimarea de sinestătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală”
Privind aspectele fiscale ce ţin de plata indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă
О налоговых аспектах, связанных с выплатой пособия по временной нетрудоспособности
Privind remiterea comunicatului informativ al Ministerului Finanţelor
О направлении информационного сообщения Министерства финансов
Trecerea în cont a T.V.A. pe faptul livrării sau scoaterii mărfurilor din Zona Economică Liberă
О зачете НДС по поставкам или вывозу товаров из зоны свободного предпринимательства

Întrebări și răspunsuri/Вопросы и ответы

Valeriu SEVERIN - Privind secretul fiscal
Aspecte aferente proceselor-verbale cu privire la contravenţie şi modul de contestare a acestora
Igor Lazari - НДС при аннулировании регистрации плательщика
Olga Golban - Особенности применения и учета НДС и акцизов

Practica fiscală/Налоговая практика

Галина Шпак - Налогообложение операций по дарению, осуществляемых физическими лицами
Nicoleta Nemerenco - Încălcări şi sancţiuni: cazuri din practica controalelor
Oleg Lupașco - Unele aspecte privind asigurarea stingerii obligaţiei fiscale prin gaj legal
Impozitul pe bunurile imobile prin prisma relaţiilor de arendă în agricultură
Alexei Sochirca - Privind ordinea legalizării de către organele fiscale a registrelor maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală
О порядке легализации налоговыми органами журналов контрольно-кассовых машин с фискальной памятью
Andrei Gurin, Boris Zamaru, Tatiana Covalciuc - Regulamentul în slujba producătorilor
Natalia Lișiţa - Petiţii şi ... petiţii

Consultații juridice/Юрисконсульт

Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc - Despre procedura de insolvabilitate

Expert/Эксперт

Л. Агаркова - Налогообложение недвижимого имущества, передаваемого в порядке дарения, наследования

Microfon/Микрофон

Татьяна Гриник - Проблемы налогообложения в 2011 году и перспективы налогообложения в 2012
Sergiu Dumitrașco, Alexandru Munteanu - Principiul evitării dublei impuneri – concept şi practici

Monitor/Монитор

Duglas Muir - Percepţia contribuabililor asupra imaginii generale a Serviciului Fiscal de Stat (USAID\BIZTAR)
Rezultatele sondajului expres al beneficiarilor serviciilorInspectoratului Fiscal de Stat (Transparency International Moldova)

Analize și statistici/Аналитика и статистика

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)
Activitatea pe piaţa produselor petroliere

Panorama/Панорама

Vitalie Condrațchi -Restabilirea ordinii sau naşterea unei noi ordini financiare globale
Evaluarea decalajului fiscal în Regatul Unit

servicii.fisc.md

Viorel Bolocan - Conectare gratuită a plătitorilor T.V.A. la serviciul „Declaraţie Electronică”

Zîmbim împreună/Здоровый смех

.........................................................pe CD

Legislație fiscală
• Подоходный налог в документах

Documente utile
• Politica fiscală pentru anul 2012 (proiect)
• Gradul de satisfacție a contribuabililor de activitatea SFS (cerce-
tare USAID/BIZTAR
• Planul controalelor fiscale (trm IV anul 2011)

Aplicații
• Declaraţia rapidă (din 01.11 .2011)

Ghid de utilizator
• Ghid de utilizare a serviciului „Declarația electronică”
• Prezentare video a serviciului „Declarația electronică”
• Ghid de utilizare a serviciului „Declaraţia rapidă”
• Ghid video de instalare și utilizare a serviciului„Declaraţia rapidă”
Вложения
temp_mock-up-02_jurnal4 [800x600] (2).png
temp_mock-up-02_jurnal4 [800x600] (2).png (257.22 KIB) Просмотров: 7631
Adresa
mun. Chişinău, MD-2004
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Clădirea Ministerului Agriculturii
etajul 2, oficiul 220
Site:
http://www.servicii.fisc.md
http://www.monitorul.fisc.md
http://www.fsi.md
Tel. 211-851
Tel. 822-222
Аватар пользователя
Fiscservinform
Новичок
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 14:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Fiscservinform » 29 фев 2012, 11:54

Publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” Nr. 5

Cuprins/Содержание


CODUL FISCAL - modificat prin Legea Nr. 267 din 23 decembrie 2011 publicată oficial și intrată în vigoare la data de 13.01.2012*

Titlul I.
DISPOZIŢII GENERALE

Titlul II.
IMPOZITUL PE VENIT
Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

Titlul III.
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.

Titlul IV.
ACCIZELE
Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

Titlul V.
ADMINISTRAREA FISCALĂ

Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

Titlul VI.
IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE
Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

Titlul VII.
TAXELE LOCALE
Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII din Codul fiscal

Titlul VIII.
TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII din Codul fiscal

Titlul IX.
TAXELE RUTIERE
Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX din Codul fiscalНАЛОГОВЫЙ КОДЕКС с изменениями и дополнениями, внесенными законом № 267 от 23 декабря 2011, официально опубликованным и введенным в действие 13.01.2012 года*


Раздел I.
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Раздел II.
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса

Раздел III.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса

Раздел IV.
АКЦИЗЫ3
Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса

Раздел V.
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса

Раздел VI.
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса

Раздел VII.
МЕСТНЫЕ СБОРЫ
Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса

Раздел VIII.
СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса

Раздел IX.
ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ
Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса

https://servicii.fisc.md//Press_Releases_List.aspx?id=488
Вложения
5jurnal_croped [800x600].png
5jurnal_croped [800x600].png (60 KIB) Просмотров: 7219
Adresa
mun. Chişinău, MD-2004
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Clădirea Ministerului Agriculturii
etajul 2, oficiul 220
Site:
http://www.servicii.fisc.md
http://www.monitorul.fisc.md
http://www.fsi.md
Tel. 211-851
Tel. 822-222
Аватар пользователя
Fiscservinform
Новичок
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 14:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Райэл » 29 фев 2012, 11:59

Fiscservinform
Спасибо, очень актуально и своевременно. :D
Пьяный, депрессивный и юный участник Всемирного Конгресса Бухгалтеров! А еще я дебошир, совратитель и буйнопомешанный!
Аватар пользователя
Райэл
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3281
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 11:59
Благодарил (а): 135 раз.
Поблагодарили: 672 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Accountant » 29 фев 2012, 12:02

Это мы уже видели, а будьте любезны ответить на это:
viewtopic.php?f=37&t=6240&p=107118#p107118
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 12246
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 1768 раз.
Поблагодарили: 5423 раз.

Re: Publicatia periodica „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Сообщение Fiscservinform » 29 фев 2012, 12:10

Publicația periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” Nr. 6

Cuprins/Содержание


Documente și comentarii/Документы и комментарии

Legea bugetului de stat pe anul 2012
Закон о бюджете на 2012 год.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
Закон о бюджете государственного социального страхования на 2012 год

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistența medicală pe anul 2012
Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2012 год

Unele aspecte ce ţin de completarea Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09), anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010
Некоторые аспекты, связанные с заполнением Отчета о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09), приложение № 2 к Постановлению Правительства № 10 от 19.01.2010 г

Cu privire la impozitarea venitului sub formă de royalty (redevenţă)
О налогообложении дохода в виде роялти (периодических платежей)

Cu privire la impozitarea dividendelor
О налогообложении дивидендов
Privind aspectele fiscale ce ţin de mărimea venitului neimpozabil pentru angajaţii agenţilor economici din industria tehnologiilor informaţionale
О налоговых аспектах, связанных с размером необлагаемого дохода для работников экономических агентов сферы информационных технологий

Cu privire la procedura de restituire a T.V.A. aferente investiţiilor (cheltuielilor) capitale
О процедуре возмещения НДС по капитальным инвестициям (затратам)

Cu privire la modificările și completările operateîn Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17.12.1997 prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011
Об изменениях и дополнениях Закона о введении в действие раздела III Налогового кодекса № 1417-XIII от 17.12.1997, внесенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 267 от 23.12.2011

Privind aplicarea accizelor la producţia alcoolică
О применении акцизов на алкогольную продукцию

Referitor la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar
О налоге на недвижимое имущество и земельном налоге

Referitor la taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei), prin prisma modificărilor și completărilor realizate în Codul fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare din 13 ianuarie 2012
О сборе за размещение рекламы с учётом изменений и дополнений, внесенных в Налоговый кодекс Законом № 267 от 23.12.2011 г. и вступивших в силу с 13 января 2012 года

Unele modificări și completări în titlurile VI, VII,VIII și IX ale Codului fiscal
О некоторых изменениях и дополнениях VI, VII, VIII и IX разделов Налогового кодекса

Lista întreprinderilor cu dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale
Cписок предприятий, которым предоставлено право самостоятельно печатать налоговые накладные

Privind impozitul pe venit pentru executorii judecătoreşti
О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Modificările şi completările în Codul penal şi Codul contravenţional
О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях

Întrebări și răspunsuri/Вопросы и ответы

Petru Griciuc -Reflectarea veniturilor și scutirilor ale persoanei fizice în Declarația CET08

Igor Lazari, Olga Golban - Unele aspecte privind aplicarea T.V.A (ru)

Practica fiscală/Налоговая практика

Alexei Sochirca ru Privind completarea Registrului mașinii de casă și control în cazul în care în ziua de gestiune n-au fost înregistrate operaţiuni economice

Diana Puga - Întrebările contribuabililor referitor la efectuarea controalelor ficsale

Natalia Plămădeală - Impactul reorganizării persoanelor juridice, ce practică activitate de întreprinzător, asupra înscrierilor în Registrul fiscal de stat

Consultații juridice/Юрисконсульт

Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc Despre procedura de insolvabilitate
Mihail Garmandir, Victoria Dolghi Unele aspecte juridice ale examinării cazului de încălcare fiscală

Microfon/Микрофон

Виталие Кондрацки - Налоговая служба нуждается в существенной модернизации (интервью с Тохиром Мирзоевым)
Nicolae Platon - Reforma SFS – sarcina primordială
Norman Gillanders - Bunul simţ – regula de aur în relaţia fiscului cu mediul de afaceri
Юрий Ликий - Представление официальной позиции налоговой службы: проблемы и решения

Стэлла Алекса - Мировые тенденции налогового администрирования
Раиса Бежан, Светлана Чебан, Александру Мунтяну, Mihail Caraman, Alex Milcev - Practicile fiscale prin prisma reprezentanților businessului
Ion Prisăcaru Principiul abordării pe procese la realizarea reformei fiscale
Veaceslav Ciobanu Reflecţii pe marginea participării la Masa rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări și perspective”
Vitalie Condrațchi Poziţia oficială, practica fiscală și prezumţia nevinovăţiei Dezbateri în cadrul mesei rotunde „Reforma administrării fiscale: realizări și perspective”
Лилиана Агаркова - О формализации бизнес-процесса по подготовке разъяснений налогоплательщикам
Viorel Rusu Aspectele legale privind interpretarea și/sau aplicarea legislației fiscale

servicii.fisc.md

Informaţii utile privind depunerea declaraţiei pe venitul persoanelor fizice CET08


Аналитика и статистика

Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011
Вложения
6jurnal_croped_rupor [800x600].png
6jurnal_croped_rupor [800x600].png (160.43 KIB) Просмотров: 7213
Adresa
mun. Chişinău, MD-2004
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162
Clădirea Ministerului Agriculturii
etajul 2, oficiul 220
Site:
http://www.servicii.fisc.md
http://www.monitorul.fisc.md
http://www.fsi.md
Tel. 211-851
Tel. 822-222
Аватар пользователя
Fiscservinform
Новичок
 
Сообщений: 33
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 14:51
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

След.

Вернуться в ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика